SEPTEMBER — STUDENT

 

VOORBEREIDEND TRAJECT (Y-1)van de STUDENT

/

DUAAL TRAJECT (Y)van de STUDENT

Indien nodig de tweede ronde van de matchinggesprekken doorlopen (zelfde scenario als in juni)
Zorgen dat je contract in orde is bij de school en bij het bedrijf (SAO-aflsuiten met bedrijf) De school bezorgt je de nodige documenten.
De lessen beginnen. Deze theoretische (en praktische) achtergrond is zeer belangrijk voor op de werkvloer. Zorg dat je de theorie goed beheerst.
De leerkracht legt het evaluatiesysteem SZAPP uit. Deze webapplicatie zal je gedurende het hele jaar gebruiken om jezelf te evalueren, maar ook de leerkrachten en mentoren zullen je via SZAPP beoordelen.

 

OKTOBER – DECEMBER — STUDENT

 

VOORBEREIDEND TRAJECT (Y-1)van de STUDENT

/

DUAAL TRAJECT (Y)van de STUDENT

Medische keuring in het bedrijf waar je aan werkplekleren doet.
Bereid je voor op je eerste periode van werkplekleren. Informeer je over het bedrijf en de aanwezige productieprocessen.
De lessen gaan verder
Vergeet je evaluaties in SZAPP niet in te vullen.

 

 

JANUARI – FEBRUARI — STUDENT

 

VOORBEREIDEND TRAJECT (Y-1)van de STUDENT

/

DUAAL TRAJECT (Y)van de STUDENT

Je eerst werkplekblok van 7 weken start nu. Je hebt van je begeleider mee gekregen welke doelstellingen er moeten behaald worden. Samen met je mentor bekijk je op welke manier je dit best doet. Niet alle leerdoelen kunnen aangereikt worden door je stagebedrijf. Deze zal je samen met je mentor en begeleider zelfstandig moeten instuderen.
Vul je zelfevaluatie in (SZAPP). Van elke doelstelling die je invult, krijgt je begeleider en mentor een melding. Hierna zullen ook zij je evalueren.
Tegelijk is SZAPP ook een logboek dat bijhoudt wat je allemaal gedaan hebt en wat je nog moet doen.
Zorg ervoor dat al je administratieve taken in orde zijn (dagverslagen, veiligheidsitems, …)

 

 

MAART – APRIL — STUDENT

 

VOORBEREIDEND TRAJECT (Y-1)van de STUDENT

Informeren bij de school/internet/clb… welke studies je wil doen en waar je deze wil volgen.

DUAAL TRAJECT (Y)van de STUDENT

Op school geef je een presentatie over je eerste werkplekblok. Je vertelt over het productieproces en de doelstellingen die je behandeld hebt. Je begeleider zal je meer info geven.
De lessen gaan verder.
Vergeet je evaluaties in SZAPP niet in te vullen.

 

MEI – JUNI — STUDENT

 

VOORBEREIDEND TRAJECT (Y-1)van de STUDENT

In deze periode organiseren veel scholen een opendeurdag. Informeer je op deze dag over de studierichting die je wil volgen en wat de volgende stappen zijn. Hier krijg je ook al de kans om een aantal bedrijven te leren kennen.
De matchinggesprekken met de school en de bedrijven vinden plaats in juni. Informeer je goed bij de school waar je je inschrijft. Op de meeste scholen geldt er een inschrijvingslimiet.
  • Je gaat eerst in gesprek met een begeleider van de school.
  • Vervolgens geef je een 3-tal keuzes door van bedrijven waar je je opleiding wil volgen. De begeleider zal je hiermee helpen.
  • Je gaat op (matching)gesprek bij deze bedrijven. (bereid je goed voor!)
  • Geef na deze gesprekken je top drie door aan de school. De leerkrachten en mentoren van de bedrijven zullen daarna samenzitten om de juiste matching tussen leerling, bedrijf en school te maken.

DUAAL TRAJECT (Y)van de STUDENT

Je tweede werkplekblok van 8 weken gaat nu van start. Na deze periode moet je alle doelstellingen behaald hebben. Maak een goede planning en bespreek deze met je mentor.
Vul je evaluatie in op SZAPP.
Na de tweede werkplekblok zal je opnieuw een presentatie geven; ditmaal echter voor een externe jury. Bereid je goed voor. Je leerkrachten en mentor zullen je hierbij graag helpen.
Proficiat! Als alles goed is verlopen, heb je je getuigschrift behaald!

 

 

JULI – AUGUSTUS — STUDENT

 

VOORBEREIDEND TRAJECT (Y-1)van de STUDENT

In de eerste week van juli zal je te horen krijgen of je al dan niet een match gevonden hebt.
Je krijgt hierbij ook meteen goed onderbouwde feedback en feedforward over je gesprekken.
Indien er voor jou (nog) geen match gevonden werd, kan je je voorbereiden voor de tweede ronde begin september.


DUAAL TRAJECT (Y)
van de STUDENT

Geniet eerst van je vakantie en ga dan op zoek naar werk! Veel succes!!!