SEPTEMBER — BEDRIJF

VOORBEREIDEND TRAJECT (Y-1)van het BEDRIJF

 Informeer je over duaal leren:

 • Wat wordt verwacht van een bedrijf?
 • Wat wordt verwacht van een mentor?
 • Welke studierichtingen bieden duaal leren aan?
 • Zijn er scholen in de buurt die volgend schooljaar meedoen?
 • Wetgeving en financieel plaatje?

 

DUAAL TRAJECT (Y)op het BEDRIJF

 Het bedrijf zorgt (samen met school) voor de volgende documenten:

 • De overeenkomst (OAO of SAO)
 • Dimona- aangifte
 • Risico-analyse en werkpostfiche
 • Evaluatie-app (SZAPP) info.
 • Een infobundel waarin staat hoe de toekomstige mentor/begeleider tijdens het duale leertraject aan de arbeidsattitudes van de leerling kan werken.
 • Een poster met tips voor begeleiders, om op de werkvloer op te hangen.
 • Een infobundel met praktische tips over het begeleiden van leerlingen op het werk.
 • Een overzicht van de leerdoelen die de leerling op het einde van zijn duaal leertraject moet behaald hebben.

 Mentorpremie bekijken

 

 

OKTOBER – DECEMBER — BEDRIJF

VOORBEREIDEND TRAJECT (Y-1)van het BEDRIJF

 Maak een raming van het aantal duale leerplaatsen die het bedrijf volgend schooljaar zal kunnen aanbieden en uit welke studierichtingen de leerlingen moeten komen.
 Licht de personeelsleden in
 Licht kandidaat-mentoren in
 Contacteer de betreffende scholen 
 Op deze website worden stagebedrijven en stagepromotoren gematcht met beschikbare stagiairs en stageplaatsen. Behalve stage- en duaal leren plaatsen, kan er ook vraag/aanbod ingevuld worden voor bedrijfsbezoeken, bedrijfsmateriaal, diensten en infrastructuur.
 Onderzoek wie deze leerlingen zal opleiden en begeleiden.

 • Een leerling begeleiden kan een ideale voorbereiding zijn voor personeelsleden die binnen één of meerdere jaren in aanmerking zouden kunnen komen voor een functie als teamleider.

DUAAL TRAJECT (Y)op het BEDRIJF

 Medische controle organiseren voor de leerlingen.
 Leerdoelen voorbereiden op de werkvloer. Hoe kunnen de doelen omgezet worden in realistische situaties.

 

JANUARI – FEBRUARI — BEDRIJF

 

VOORBEREIDEND TRAJECT (Y-1)van het BEDRIJF

 

 Vraag een duale werkplek aan en registreer deze op :
 Bekijk het charter opgesteld samen met essenscia (samen met school)
 Selecteer de definitieve mentoren
 Bekijk hoe je leerlingen correct kan begeleiden: 


DUAAL TRAJECT (Y)
op het BEDRIJF

 Leerlingen ontvangen en wegwijs maken in je bedrijf. 

 Leerlingen laten evalueren.
 Leerdoelen in de gaten houden.
 De leerling sturen naar de juiste personen om doelstellingen te behalen.

 

MAART – APRIL — BEDRIJF

VOORBEREIDEND TRAJECT (Y-1)van het BEDRIJF

 Laat de mentoren een opleiding volgen
 Overloop het opleidingsplan met de school ( verdeling school – bedrijf) ( haalbaarheid doelstellingen)
 Bied de mogelijkheid aan tot snuffelstage voor de kandidaat-leerlingen

DUAAL TRAJECT (Y)op het BEDRIJF

 Licht de school in bij eventuele problemen.
 Bespreek deze met collega’s.
 Bekijk hoe de overige doelstellingen aangereikt kunnen worden.

 

MEI – JUNI — BEDRIJF

 

VOORBEREIDEND TRAJECT (Y-1)van het BEDRIJF

 Inplannen assessment leerlingen (Ronde 2)
 Inplannen individuele gesprekken leerlingen met leidinggevenden, mentoren en HR (Ronde 2).
 Feedback- feedforward geven aan de leerlingen.
 Overlegmoment met school: toewijzen van student aan bedrijf (Ronde 2)
 De scholen waarmee je zal samen werken hebben meestal rond  deze tijd een opendeurdag. Bekijk of het nuttig is om op deze dag een infostand op te bouwen op deze school. Zo creëer je (samen met andere bedrijven) een minibeurs.

DUAAL TRAJECT (Y)op het BEDRIJF

 Leerling doelstellingen aanreiken.
 Leerlingen houden na deze periode een presentatie, de mentor dient hier als steun voor de leerling maar ook als expert van de installatie en om een beeld te schetsen van de leerling op de werkvloer

 Klassenraad bijwonen of je keuze gemotiveerd doorgeven aan de begeleider van de leerling.

 

JULI – AUGUSTUS — BEDRIJF

 

VOORBEREIDEND TRAJECT (Y-1)van het BEDRIJF

 Verwerken van het voorbije schooljaar.
 Registreren als Duaal Bedrijf (Erkenning – 5 jaar geldig) Aanvraag
Inplannen intake-gesprekken met mentoren
 

DUAAL TRAJECT (Y)op het BEDRIJF

/