SEPTEMBER

VOORBEREIDEND TRAJECT (Y-1)van de SCHOOL

Het schoolbestuur bekijkt, in overleg met het sectoraal partnerschap, de mogelijkheid tot inrichten duaal leren (zijn er mogelijke kandidaat-leerlingen, bedrijven,…?).

DUAAL TRAJECT (Y)op SCHOOL

Ronde 2: Gesprekken met de bedrijven voor later ingeschreven leerlingen en studenten die herkansen na ronde 1 (ronde 2 heeft geen herkansing). 
Toewijzing leerlingen aan bedrijven in overleg met school
SAO opstellen door de school (& het bedrijf) SAO
Evaluatie systeem uitleggen aan bedrijven en leerlingen
 Leerstof aanreiken aan leerlingen volgens opgesteld plan (essenscia)

 

OKTOBER – DECEMBER — SCHOOL

VOORBEREIDEND TRAJECT (Y-1)van de SCHOOL

Het schoolbestuur licht het personeel in.
Het schoolbestuur selecteert de kandidaat-leraars.
Leerplanstudie: de leraars bestuderen het leerplan (verdeling leerstof school – bedrijf).

 

DUAAL TRAJECT (Y)op SCHOOL

Medische controle
 Leerkracht maakt concrete afspraken met de betrokken bedrijven. ( veiligheid, bezoeken inplannen, …)


 

 

JANUARI – FEBRUARI — SCHOOL

VOORBEREIDEND TRAJECT (Y-1)van de SCHOOL

Leerplanstudie (verdeling leerstof school – bedrijf)
De school stelt zich vóór 1 april kandidaat bij het Ministerie van Onderwijs en Vorming om een duaal traject op te starten.  AgODi
Indien mogelijk lopen kandidaat-leerlingen een (snuffel)stage in een chemisch bedrijf.

 

DUAAL TRAJECT (Y)op SCHOOL

De leerlingen tijdens de eerste week van hun periode werkplekleren telefonisch contacteren om te informeren of alles goed verlopen is.
Begeleiding van de leerlingen. De vakleerkracht/trajectbegeleider gaat 1x per twee weken een halve dag in het bedrijf de leerling begeleiden. Hij/zij stelt de leerling centraal maar bekijkt ook welke leerdoelen al wel en welke nog niet bereikt zijn.

 

MAART – APRIL — SCHOOL

VOORBEREIDEND TRAJECT (Y-1)van de SCHOOL

 

DUAAL TRAJECT (Y)op SCHOOL

 

 

MEI – JUNI — SCHOOL

VOORBEREIDEND TRAJECT (Y-1)van de SCHOOL

Matching leerlingen – bedrijven
Leerdoelen concretiseren door oefeningen op te stellen.
Infostanden plaatsen tijdens opendeurdag: student geeft voorkeur door van bedrijven waar hij/zij op gesprek wil gaan (3 bedrijven).
Student stelt zich kandidaat voor duaal leren chemische procestechnieken.
Gesprekken met de drie bedrijven (Ronde 1).
Student rangschikt zijn top drie en geeft deze door aan de school.
Toewijzing leerlingen aan bedrijven in overleg met school.
Delibererende klassenraden en advies klassenraden voor duaal traject.

 

DUAAL TRAJECT (Y)op SCHOOL

 Leerstof aanreiken aan leerlingen volgens opgesteld plan (essenscia)
 Proefvoorstelling over de behaalde leerstof in de bedrijven

 

JULI – AUGUSTUS — SCHOOL

VOORBEREIDEND TRAJECT (Y-1)van de SCHOOL

/

DUAAL TRAJECT (Y)op SCHOOL

/